/// Centrumutvecklare Peter bloggar!

  • Peter Gustavsson - M.E.G.A:s Cenrumutvecklare i Skara

Jag heter Peter Gustavsson och ska skriva om vad som händer och sker i föreningen MEGA. Min arbetsuppgift i MEGA är att fungera som projektledare i de projekt som MEGA är ansvariga för som t.ex. Julstaden Skara.

Skara har varit min hemstad sen barnsben med ett avbrott för två år av studier i Båstad. Utbildningen i Båstad var en YH utbildning med marknadsföring som huvudämne, vilket intresserar mig mycket och den plus min tid som företagare i Skara som jag arbetar med det jag gör idag.

Jag har varit egenföretagare i Skara i drygt 20 år och sysslat med allt ifrån kläder till lösgodis. Det jag är mest igenkänd ifrån är säkerligen från VIP video som jag drev mellan åren 1996- 2009 både uppe på Vilan och i korsningen Skolgatan Tullportagatan.

Jag är en Skarabo in i själen och vill att staden ska fungera som en naturlig mötesplats för såväl stadens invånare som för våra besökare.

Vi ses på stan!

/Peter


MEGA - Presentation

MEGA har varit verksam i drygt tio år. Det är en ekonomiskförening där Skara kommun, fastighetsägare, handlare och övrig servicenäring arbetar tillsammans för att Skara som stad ska utvecklas och stärka sin position i Skaraborg.

Syftet med MEGA är att Skara ska bli en attraktiv mötesplats för konsumenter, handel och besökare. MEGA ska också ta tillvara på sina medlemmars intressen genom information, marknadsföring, aktiviteter samt vara till hands för allehanda serviceuppgifter som medlemmarna kan vara i behov av.

M – Marknadsföring

I dagens mediebrus är det viktigt att med sin marknadsföring nå ut till sin målgrupp. Det MEGA ska arbeta mer med i framtiden förutom de klassiska mediekanalerna är sociala medier. Utöver det ska marknadsföringen särskilja sig gentemot andra aktörer så man når ut till sin målgrupp med sitt budskap.

E – Etablering

Etableringsfrågorna är verkligen på tapeten nu och för att lyckas få etableringar till Skara krävs det hårt arbete av alla parter. Vi i Skara måste lyfta fram vår stad och verkligen visa varför företag ska etablera sig i Skara. Läget, charmen och alla välbesökta turistmål är några exempel på vad Skara kan erbjuda.

G – Gestaltning

Under de dryga tio år som MEGA har varit verksamma har stora förändringar skett i stadskärnan! Lyktstolpar, gatstensbeläggning, plantering, julbelysning och hela omgestaltningen av Olins Gränd är några exempel. Insatserna har lett till en trevligare miljö för oss alla, både bofasta och besökare. En viktig del i gestaltning i dagsläget är Skaras infarter. De ska vara inbjudande så besökare till de externa handelsområdena även besöker stadskärnan.

A – Aktiviteter

I Skara händer många roliga saker under året! Påskparad, Sikta mot stjärnorna, Sommarkvällar (allsången) och den magnifika tomteparaden på Skyltsöndagen är några exempel på hur stadskärnan hålls levande med hjälp av olika arrangörer. En vision är att torghandeln i Skara ska leva upp igen och det ska det arbetas med nu under hösten 2013 så den tar fart under våren 2014.


Kontaktinformation

Copyright - 2020. Producerad av: Websolution