/// Skara och naturen

  • I Vallebygden finns det många fina sjöar ...
  • Upplev stillheten i Valle genom fiske ...
  • Backsippor i Händene

Kullar, bäckar, fält, hedar, sjöar och berg ...

Naturen i och runt Skara är varierad, artrik och bedårande vacker. Här finns en unik blandning av olika landskapsbilder och miljöer. Skara ligger i ett medeltida
odlingslandskap.

I Skara

Inne i själva staden passar parker och grönområden och ett par mindre sjöar perfekt in i den charmiga stadsbilden. I parken Botan, Skaras mest artrika park, finns ca 350 träd. Här finns ett spännande växtmaterial och en vacker örtagård. Bland annat växer här gingko, katsura, kaukasisk vingnöt, himalayabjörk och näverhägg!

Genom Skara rinner bäcken Dofsan. Dess branta ravin och dalgång vid Hindsbosjön ramar in ett vackert och lättillgängligt friluftsområde. Stigar och gångarna är perfekta för promenader och Grillplatsen används flitigt, inte minst vintertid då området lockar pulkaåkande familjer.

Motionsspår, Friluftsgården Petersburg

Här finns välbesökta motionsspår

  • 2,5 kilometer (belyst fram till 22.00)
  • 5 kilometer
  • 6,5 kilometer

Här finns även dusch och bastu som är öppna för alla. Betala i biljettautomaten, pris 10 kronor/person.

Tveta och Märskabäcken

Bäcken i Tveta bildar tillsammans med några anslutande bäckar ett djupt nedskuret ravinsystem. Dalgången är troligen Skaraborgs vackraste ravin i slättlandskapet. Den är
ett attraktivt utflyktsmål i det i övrigt flacka landskapet. Dalgången sträcker sig ända från E20 till Vänern. Längs dalgången finns vackra och artrika ängs- och hagmarker t ex vid
Brännvinsåsen och Åkedal.

Vegetationen är lokalt mycket frodig, och även djurlivet hyser en del skyddsvärda arter. Fågellivet är rikt, och bäver finns längs bäcken. Vid dalgången finns den sägenomspunna
lämningen Nabbeborg, som tros ha varit en medeltida borg eller annan befäst byggnad. Längs dalgångens södra sida går Uddetorpskolans naturstig Tveta-Nabbeborg.

Vallebygden, här finns hela sex naturreservat

Landskapet är mycket varierat på det sättet att ängar, betesmarker och åkrar växlar med sjöar och ädellövskog.

På en liten yta, ca 1100 ha, finns faktiskt sex naturreservat med olika flora och fauna. Gammalt kulturlandskap med hagar, odlingsrösen och stengärdsgårdar, lundar med ädellövskog, kalkkärr med orkidéer, prunkande blomsterängar och rofyllda fiskesjöar ...

Genom Valle går "Vallevägen", som kallas för "Världens vackraste väg". Ta en tur längs vägen på våren eller sommaren och du kommer att förstå varför.

Hornborgasjön, en av Europas viktigaste fågelsjöar

Sjön lockar stora mängder besökare, både fåglar och människor, varje år. Den ligger vackert belägen vid platåberget Billingens fot i ett gammeldags kulturlandskap. Här trivs både människor och djur. Läs mer om denna fantastiska plats här.

Copyright - 2024. Producerad av: Websolution