/// Skola & Utbildning


Visa Skaras skolor på en större karta

Skara erbjuder mycket inom utbildningsområdet

I Skara har det bedrivits utbildning i ordnad form i ungefär tusen år. Idag finns här universitet, gymnasieskola, grundskola och friskolor i olika nivåer, ända ner till förskolenivå. Genom ortens geografiska läge är det nära till ytterligare skolor, exempelvis Högskolan i Skövde samt högskolecentrum i Lidköping.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Skara ...Campus i Skara ligger på historisk mark. Här startade Linnélärjungen Peter Hernquist Sveriges första veterinärutbildning 1775. På Campus finns forsknings- och undervisningshus djursjukhus och en teknikpark, Green tech park.

SLU i Skara sker forskning och undervisning huvudsakligen inom profilområdena djurhållning och djurvälfärd samt djursjukvård och djuromvårdnad. Studenterna blir djursjukskötare eller kandidater i etologi och djurskydd. SLU i Skara ger också en tilläggsutbildning för utländska veterinärer, som vill få
svensk legitimation. Här finns också forskning inom precisionsodling och industrinära livsmedelskompetens och utbildningsprogrammet Meny, som bland annat gör webbaserade utbildningar för livsmedelsbranschen. Utanför det centralt belägna Campus finns två försöksgårdar.

Yrkeshögskola

BYS, Biologiska Yrkeshögskolan i Skara ...Vid BYS, Biologiska Yrkeshögskolan i Skara, pågår för närvarande följande eftergymnasiala utbildningar inom YH-konceptet: Agrotekniker, Bioenergitekniker, Hovslagare grundutbildning, Hovslagare kvalificerad fortbildning, Ridlärare på distans, Hästföretagare på distans samt Ridlärare kvalificerad fortbildning. Ca 90% av studenterna vid BYS får arbete eller startar eget efter avslutade studier.

Tradition och framtid möts i Skara

Katedralskolan, tidigare kallad: Skara högre allmänna läroverk, är en av Sveriges äldsta gymnasieskolor. Den grundades år 1641 på initiativ av Skara stift, innan dess fanns det under flera hundra år en prästutbildning på skolan som hade grundats redan på 1200-talet. Eleverna på skolan kallades för Skaradjäknar och den traditionen lever vidare än i dag. Skaradjäknarnas förening ser till att traditionenra hålls vis liv.

Katedralskolan, en modern gymnasieskola

Katedralskolan i Skara ...Idag är Katedralskolan en modern skola med ett brett utbud av olika nationella program, utöver dessa finns även den internationella utbildningen International Baccalaureate (IB) samt det specialutformade programmet Music and Production (MoP). På Music and ProduCtion utbildas nästa generations oslagbara musikbransch. Framgångarna för exempelvis tjejgruppen Timoteij och dansbandet Zekes har sina rötter i denna musikfabrik.

Katedralskolans långa historia bidrar till att det finns gott om stolta traditioner, vissa i mer originaltappning än andra. Utöver ett rikt föreningsliv så har skolan flera körer och i studenttider spelar de viktiga roller när tradition och framtid möts.

Katedralskolans körer: Dubbel Quartetten och  Musikens vänner är manskörer och har blivit ett traditionellt inslag i Skaras kulturliv. MV och DQ ger bland annat kontinuerliga konserter i Botaniska trädgården i Skara under maj månad, de så kallade majsjungningarna, de ger adventskonsert i domkyrkan och sjunger för biskopen i en traditionell uppvaktning. Kören Octo Puellae är kören för skolans kvinnliga elever och är även den ett uppskattat inslag i skolans musikliv. Även de har traditionella sjungningar ute på stan och anlitas flitigt vid olika evenemang.

Naturbruksgymnasiet Uddetorp

Naturbruksgymnasiet Uddetorp i Skara ...Skolan ligger naturskönt strax norr om Skara. Närheten till samhället gör att det är lätt att ta sig till och från skolan med allmänna kommunikationsmedel. Skolan har cirka 200 elever på  varav ett 40-tal har valt att bo på internatet. Det finns möjlighet att ta med egen häst eller hund för den som vill. Skolans undervisningslokaler är fräscha och välutrustade med exempelvis IT-teknik.

Gårdens djur, växtodling och maskiner gör det möjligt att kombinera teori med praktik. Detta tillsammans med kunnig, engagerad personal och positiva elever bidrar till den härliga stämningen som råder på skolan. På gymnasienivå erbjuder Uddetorp det treåriga Naturbruksprogrammet med inriktning mot djur (häst och lantbruksdjur), lantbruk eller trädgård. Vuxna som vill satsa på en framtid i de gröna näringarna kan få sin grundutbildning inom trädgård, djurskötsel eller maskinreparationer här. Kurserna ingår i Yrkesvux och är därmed studiemedelsberättigande.

Genom goda internationella kontakter finns möjlighet att göra en del av sin arbetsplatsförlagda utbildning utomlands, oavsett vilken inriktning inom Naturbruksprogrammet som eleven valt.

- Läs mer om Uddetorpskolan på skolans egna hemsida!

Copyright - 2024. Producerad av: Websolution