/// Skara Energi AB

Våra tjänster underlättar kommuninvånarnas vardag

Vår affärsidé är att tillhandahålla infrastruktur med därtillhörande tjänster. Infrastrukturen avser i första hand ledningsbunden distribution av olika tjänster såsom el, värme, vatten, avlopp och data med mera.

Tjänsterna skall präglas av stor driftsäkerhet, rationellt utförande och drift, bra ekonomi, bra miljö och med fokus på kunderna.

  • Elnät
  • Fjärrvärme
  • Vatten och avlopp
  • Avfall
  • Bredband

Din elförbrukning

Vi erbjuder alla våra nätkunder en gratis webbtjänst från Energiinfo där du kan se din elförbrukning.För att logga in behöver du tillgång till ditt kundnummer och ditt anl id, dessa uppgifter hittar du på din faktura från oss.

- Logga in här för att se dina uppgifter!

Copyright - 2022. Producerad av: Websolution