/// Musikskolan

Musikskolan är öppen för alla barn och ungdomar i kommunen

Skara Musikskola har en lång tradition inom musik/kulturlivet i västra Skaraborg. Verksamheten vid Musikskolan är öppen för alla barn och ungdomar i kommunen och i mån av plats även vuxna. Ca 400 elever deltar på olika sätt i musikskolans verksamhet.

För de yngsta barnen erbjuder Musikskolan undervisning i cello som bedrivs som en gruppundervisning enligt Suzukimodellen (gehörsbaserad).

Barnen i förskoleklass och årskurs 1 erbjuds ämnet Rytmik d.v.s rörelse, sång och spel i grupp där man lär sig grunderna i musiken.

"Pröva på"

Eleverna i årskurs 2 får delta i "Upptakten" vilket innebär rytmik -rörelse - sång samt "pröva på" olika instrument vilket sedan förbereder dem att göra sina instrumentval. Vid sidan av den ordinarie undervisningen bedrivs en omfattande ensemble/orkesterverksamhet.

Musikskolan vill också förbereda de elever som vill gå vidare till högre utbildningar. Verksamheten ska vidga och fördjupa elevens musikupplevelser och öka förståelsen för kulturyttringar. Musikskolan vill bidra till att öka barns och ungdomars uttrycksförmåga och sociala ansvar.

Omfattande utåtriktad verksamhet

Musikskolan bedriver även en omfattande utåtriktad verksamhet. Med konserter och framträdanden är elever och lärare uppskattade inslag i kommunens föreningar, organisationer och näringsliv. Musikskolan vill främja kommunens musikliv och verka för ett mångsidigt musicerande av god kvalité. Musikskolan finns även med i kommunens olika kulturprojekt.

Välkommen till oss!

Copyright - 2024. Producerad av: Websolution