/// Skara Energi AB

Våra tjänster underlättar kommuninvånarnas vardag

Vår affärsidé är att tillhandahålla infrastruktur med där tillhörande tjänster. Infrastrukturen avser i första hand ledningsbunden distribution av olika tjänster såsom el, värme, vatten, avlopp och data med mera.

 

Tjänsterna skall präglas av stor driftsäkerhet, rationellt utförande och drift, bra ekonomi, bra miljö och med fokus på kunderna.

 

Elnät

Fjärrvärme

Vatten och avlopp

Stadsnät

 

DIN ELFÖRBRUKNING

Vi erbjuder alla våra nätkunder en gratis webbtjänst från Energiinfo där du kan se din elförbrukning.För att logga in behöver du tillgång till ditt kundnummer och ditt anl id, dessa uppgifter hittar du på din faktura från oss.

(ta gärna bort denna information och ersätt med: Använd dig gärna av vår tjänst Mia sidor där du kan se din elförbrukning, dina fakturor och mycket mer. )

 

- Logga in här för att se dina uppgifter!: Ny länk: https://minasidor.skaraenergi.se/login

Copyright - 2023. Producerad av: Websolution