/// Sevärdheter


Vallebygdens naturreservat - Vingängen

Naturreservatet Vingängen är bildat av Skara kommun. Vingängen karakteriseras av en ek- och björkdominerad hagmark som betas med nötdjur och hästar.

Mer information

Brunsbo äng - Slåtteräng

Brunsbo storäng, ett par kilometer öster om Skara, är en av landets största bevarade slåtterängar från medeltiden.

Mer information

Hornborgasjöns naturreservat

I det vackra landskapet vid Västergötlands platåberg ligger Hornborgasjön. Berömd som fågelsjö, sargad av sjösänkningar, åter väckt till liv genom en unik restaurering.

Mer information

Remningstorps arboretum

Hildur och Sven Wingquists stiftelse för skogsvetenskaplig forskning lät under åren 1936 - 1938 anlägga 5 st arboreta på Remningstorp varav arboretum nr 1 är en riktig pärla, väl värt ett besök!...

Mer information

Trandansen vid Hornborgasjön

De första flockarna kommer till Hornborgasjön redan i mitten av mars och man kan normalt se tranor i 1000-tal ända till i slutet av april.

Mer information

Vallebygden - åtta olika naturreservat

Mot sluttningen av berget Billingen i öster har inlandsisen lämnat efter sig det särpräglade Valleområdet, ett sjörikt och mjukt böljande landskap.

Mer information

Vallebygden - Höjentorp - Drottningkullen

Gamla Höjentorps slottsruin, med anor från 1200-talet, ligger i det största av de sex naturreservaten i Valle. Slottet lär ha donerats till biskopen i Skara år 1284, men drogs sedan in till kronan i samband med Gustav Va...

Mer information

Vallebygden - sex olika naturreservat

Mot sluttningen av berget Billingen i öster har inlandsisen lämnat efter sig det särpräglade Valleområdet, ett sjörikt och mjukt böljande landskap.

Mer information

Vallebygdens naturreservat - Ökull - Borregården

Ökull var en kungsgård under medeltiden. Hit kom kungen ridande med sitt följe och på kungsgården bodde kungens representant i trakten. På 1500-talet omvandlades Ökull till en by, som 300 år senare slogs ihop till en sto...

Mer information

Vallebygdens naturreservat - Bockaskedeåsen - Björnabacken

Bockaskedeåsen är en markant och framträdande höjdrygg, som bildades i samband med inlandsisens avsmältning för 10 000 år sedan.

Mer information

Vallebygdens naturreservat - Bockaskedeåsen-Toran

Bockaskedeåsen är en markant och framträdande höjdrygg, som bildades i samband med inlandsisens avsmältning för 10 000 år sedan.

Mer information

Vallebygdens naturreservat - Eahagen - Öglunda ängar

Eahagen - Öglunda ängar är ett naturreservat med lövskog med nästan tropiskt yppig vegetation. Eahagen-Öglunda ängar ligger mitt i Valleområdet, vid sjöarna Ämten och Flämsjön. På näset mellan sjöarna - ett ed - ligger d...

Mer information

Vallebygdens naturreservat - Höjentorp - Drottningkullen

Gamla Höjentorps slottsruin, med anor från 1200-talet, ligger i det största av de sex naturreservaten i Valle. Slottet lär ha donerats till biskopen i Skara år 1284, men drogs sedan in till kronan i samband med Gustav Va...

Mer information

Vallebygdens naturreservat - Jättadalen - Öglunda grotta

För den som söker en mer "krävande" naturupplevelse rekommenderar vi Jättadalen, en djupt nedskuren bäckravin omgiven av diabasstup. Vandringen upp till Jättadalen är brant och lite ansträngande. Du kan stanna till och p...

Mer information

Vallebygdens naturreservat - Lycke - Lilla Höjen

Lycke - Lilla höjen Naturreservatet domineras av ett ålderdomligt kulturlandskap med åkrar, öppna betesmarker, hagmarker och lövskogar. Från höjdryggen kan man få en vacker utsikt över omgivningarna.

Mer information

Vallebygdens naturreservat - Torprännan

Reservatet är en välbevarad och representativ del av Billingens västra sluttning, med en markerad djup dalgång Torprännan nedanför sluttningen. Torprännan och en del mindre dalar, uppe i sluttningen, har bildats av mäkti...

Mer information

Vallevägen - Världens vackraste väg

Besök konstnärer och konsthantverkare utmed Vallevägen. Här finns många entreprenörer av olika slag som håller öppet och visar sina verksamheter i vackra Vallebygden.

Mer information

Copyright - 2024. Producerad av: Websolution