/// Sommaren var bra i Skara!

12 september / 2013

Sommaren var bra i Skara!

I början av vecka 34 var jag ute och besökte en del av företagen i Skara dels för att presentera mig själv samt för att man skulle fylla i en enkät som gjorts föregående sommar. Sammanställningen bygger på 30 stycken enkäter med svar från blandade företagsbranscher i Skara.

2013 bättre än 2012

Efter en genomgång av föregående års undersökning ser man att sommaren 2013 varit bättre generellt sett både vad det gäller försäljning och turistbesökare. Cirka 70 % har haft en bättre sommar än föregående år. Det beror till stor del av att det varit bättre väder enligt min bedömning samt att det varit fler besökare på Skara sommarland. Det har därmed varit mer folk i rörelse och som då har besökt Skara i en större utsträckning.

Nordiska turister i Skara

Nationaliteten av turister är övervägande från de nordiska länderna inkluderat Sverige cirka 95 % och om det ska satsas på någon sorts marknadsföring om Skara som turiststad utanför Sveriges gränser så ska det göras i dessa länder.

Fördelar för de som deltar i aktiviteter

Angående aktivitetsfrågan så har det varit blandade svar. Det härrör även det till vilken bransch man tillhör. De som har haft stor nytta av de aktiviteter som genomförts är i första hand caféer och liknande näringar, men även läget har spelat in. De med företag vars näring ligger nära aktivitetsområdet har haft större nytta av de aktiviteter som genomförts och ju större arbete företagen lagt ner gällande kampanjer och dylikt så har man fått betalt för det i slutändan. Exempel på bra kampanjer är Klostergatans skor och Ingrids som egentligen inte tillhör de branscher som automatiskt har nytta av ett sådant arrangemang som allsång, men som med ett bra kampanjarbete lyckades sälja bra.

Summering av detta är att om någon aktivitet ska genomföras så ska företagen hänga på och vara en del av aktiviteten.

Nedan presenteras det diverse kommentarer i punktform från några av de tillfrågade företagarna om allsången.

• Ingen större nytta försäljningsmässigt, men det är bra för Skara
• Cykeltävlingen bra. Allsången mindre bra, men bra med aktiviteter
• Ingen succé försäljningsmässigt, men bra ändå
• Har haft stängt. Vi ligger för långt ifrån eventplatsen
• Det har inte handlats under allsången. Till nästa år skulle det vara bra om det vore spridda aktiviteter över hela staden

/Peter

Skribent: Peter Gustavsson
Inlägget skrevs 2013-09-12, kl 15:48

Våra regler för kommentarer

Copyright - 2024. Producerad av: Websolution