/// Matmarknad på Hötorget

5 februari / 2014
Taggar:

Matmarknad på Hötorget

Matmarknad

Då var det dags att blogga lite om Skara igen. Sen jag skrev senast har MEGA tilldelats ett bidrag på 180 000 kronor från Sparbanksstiftelsen Skaraborg för att arrangera matmarknad på Hötorget mellan april och oktober en lördag i månaden. Den stora delen av bidraget från Sparbankstiftelsen Skaraborg kommer att gå till framställande av marknadsbodar där matproducenterna kan presentera sina produkter på ett proffsigt och charmigt sätt. Bodarna lyfter även staden gestaltnigsmässigt de dagar matmarknaden arrangeras. Som aktivitet är matmarknad något som tilltalar många och min förhoppning är att den ska locka ut folk på stadens gator och torg.

På själva matmarknaden kommer det att erbjudas matprodukter som producerats i vår närhet såväl förädlade som oförädlade. Under dessa marknadsdagar kommer det vara extra mycket liv och rörelse på staden med såväl uppträdanden som familjeaktiviteter.
Det kommer osa mat över hela staden och jag ser fram emot mycket besökare, matmarknad är något som tilltalar många och att vi i Skara har stora mattraditioner gör att just vår matmarknad kommer att bli riktigt bra.

Workshop Stureplan

Jag nämnde i ett tidigare inlägg att det skulle genomföras en workshop med ungdomar i ungdomenshus Stureplan under januari där ungdomar skulle få komma tilltals vad de skulle vilja göra med staden. Det mötet blev mycket lyckat och flera förslag kom till känna som vi nu ska arbeta vidare med. Som tidigare nämnts kom det flera förslag på vad som skulle tilltala ungdomarna i staden och de kommer nu ligga till grund för det framtida arbete vi kommer att utföra med dessa ungdomar. Vill poängtera att vi har riktigt engagerade ungdomar i Skara och jag ser ljust på framtiden att många av de förslag som kom upp under workshopen kommer att genomföras tillsammans med dessa drivna ungdomar.

Föreningsstämma

Jag vill även puffa för MEGAs föreningsstämma som hålls den 17 februari klockan 18.30 på Skaras Stadshotell. Alla MEGAs medlemmar är välkomna och väl på plats får man en enklare förtäring och ett föredrag om upplevelsemarknadsföring av Viktor Magnusson som är programansvarig för marknadsföringsprogrammet på Linne universitetet i Växjö.

Viktor kom jag i kontakt med under min utbildning i marknadsföring och som jag minns det var hans föreläsningar både intressanta och roliga.

Viktors presenterar sin föreläsning på följande vis:

"Föreläsningen kommer att handla om upplevelseekonomi, vilket många idag hävdar är det som driver samhället framåt. Kunder köper inte längre produkter och tjänster, de köper i större utsträckning upplevelsen att konsumera produkten. Idag hjälper det inte att kommunicera och utlova det ena eller andra till kunden, det handlar istället om att kunna leverera just en upplevelse som gör konsumtionen minnesvärd. Det är så du bygger konkurrensfördelar i en upplevelseekonomi".

Jag anser att detta är mycket intressant och att vi alla inom Skaras näringsliv kan lära oss något om just upplevelsemarknadsföring genom föreläsningen och som vi sedan ska förverkliga i arbetet med att utveckla Skara in i framtiden.

Inbjudan till Föreningsstämman finns på Megas hemsida

Välkomna!

/Peter

Skribent: Peter Gustavsson
Inlägget skrevs 2014-02-05, kl 12:39

Våra regler för kommentarer

Copyright - 2024. Producerad av: Websolution