/// Ungdomarnas nya och egna hus

27 mars / 2013

Ungdomarnas nya och egna hus

Jag träffar projektledaren, Matilda Arvidsson, en solig men kylslagen vårmorgon utanför kommunens gamla förvaltningsbyggnad på Östra Kungshusgatan. Hon har mappar, ritningar och bilder med sig under armen.

Vi går utanför bygget och tittar, vi går inte in för ännu finns det inte så mycket att se, mest tomma rum där byggjobbare helst vill arbeta i fred. Matilda pekar och förklarar vilka verksamheter som skall vara vart och hur kaféet kommer vara placerat.

I augusti skall det vara invigning och under de kommande månaderna blir det lättare att se hur det färdiga resultatet blir. Vi tar några foton för att sedan ta oss upp till Websolution för en värmande kopp kaffe och prata vidare ...


Engagerad projektledare

Matilda arbetar med programstruktur och marknadsföring, dvs. hon planerar för husets olika verksamheter och knyter kontakter med möjliga samarbetspartners. Utöver detta så är kontakten med Skaras unga viktig, det är angeläget att de upplever att huset och verksamheten är till för dem och innehållet blir det som efterfrågas.

Matilda har haft stort engagemang i uppbyggnaden av huset som ännu går under arbetsnamnet ”Ungdomens Hus”. Hon har varit med sedan 2008, genom sitt deltagande i STURE (Skaras Ungdomsråd).

Flera våningar, fulla med spännande verksamheter

Genom ett gediget förarbete har förslag och synpunkter hämtats in, bland annat genom besök på skolor. Ett lyckat och kreativt koncept var ”Förslag mot Godis”, elever lämnade in sina förslag och som tack erhåll de lite godis.

I huset finns redan idag Musikskolan, den verksamheten kommer att finnas kvar och kompletteras med många kreativa och spännande verksamheter. Bland annat kommer det finnas en ”Biosalong”, ”Musikstudio”, Utrustning för videoproduktion, ateljé, verkstad, ”robotrum”, TV-rum etc.

Lokalerna är flexibla och det gör att det finns goda möjligheter till att använda dem för flera olika typer av verksamhet.

Samarbeten är viktiga

Matilda säger flera gånger att hon verkligen gillar samarbeten och vill knyta samman redan befintliga företag och verksamheter till huset. Hon nämner exempelvis att filmfestivalen kan utnyttja husets ”Biosalong”, att Katedralskolan vore en naturlig partner på områdena ”Videoproduktion” och till ”Ateljén”. Biblioteket, SkLT, Musikskolan och Musicfactrory är ytterligare några tänkbara att samarbeta med.

Namnförslag

I dagarna gick tiden ut för den som vill komma med namnförslag. ”Ungdomens hus” är vårt arbetsnamn, det är nu upp till arbetsgruppen att välja ut vilket förslag som passar bäst, säger Matilda.

Invigning 29 augusti

Det återstår mycket arbete för samtliga inblandade innan invigningen. Hur invigningen skall läggas upp är ännu inte bestämt, det kommer dock bli något som alla kommer att märka av. Matildas förhoppning är att det kan bli något som hela Skara kommer att delta i.

- - -Det finns således många anledningar till att LoveSkara bör Träffa Matilda igen och då följa upp och berätta mer om ungdomarnas egna hus. Fortsättning följer!

/Andréas Polzer

Skribent: Loveskara
Inlägget skrevs 2013-03-27, kl 17:04

Våra regler för kommentarer

Copyright - 2024. Producerad av: Websolution