/// Vad tycker du om Skara Kommun?

16 september / 2013

Vad tycker du om Skara Kommun?

I dag skickas årets medborgarundersökning ut till 1200 utvalda invånare i Skara kommun. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur du som invånare ser på kommunen.

Information från Kommunens hemsida ....

Varför genomförs undersökningen?

Vi som kommun ska tillgodose medborgarnas varierande behov under olika tider i livet. Detta ska ske genom att erbjuda tjänster och serviceinsatser av hög kvalitet. Vi har till och med ambitionen om att bli "den bästa serviceorganisationen". För att kunna lyckas med det är det viktigt för oss att veta hur du som invånare ser på oss som kommun.

Vad handlar undersökningen om?

Vad tycker du om Skara kommun som en plats att leva och bo på? Hur bedömer du skolan, äldreomsorgen, gator, vägar och kommunikationer? Hur ser du på inflytandet i kommunen? Det är sådant som frågorna i enkäten handlar om.


- Ytterligare information finns att läsa på skara.se.

Hur blev resultatet hösten 2012?

Skaraborna är nöjda med att bo och leva i sin kommun. Det visar Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning 2012. - Här kan du ta del av hela rapporten

Vad tycker du idag? Berätta gärna!

Det är endast 1200 personer som får chansen att svara på enkäten och deras svar blir inte helt öppna för allmänheten. Svaren redovisas och jämförs med olika index och presenteras som en helhet.

Jag tycker det skulle vara intressant att få reda på vad du tycker om kommunen. Du kan väl dela med dig i en kommentar nedan . Här kan du ta del av frågorna och möjliga svarsalternativ.

Av erfarenhet så vet jag att det finns de som är kritiska till hur kommuner sköter sig och det är inte helt ovanligt att detta sprids i olika forum, både online som offline. Här på min hemsida gäller det dock att vara konstruktiv, med det menar jag att det inte är okej att bara skriva "detta är skit", "Han/hon är kass", "Inget görs", etc.

Ett vanligt misstag är även att vissa ämnen tas upp och kopplas felaktigt ihop med kommunen. Exempelvis så har kommunen väldigt lite att göra med vilka butiker som finns/inte finns i Skara.

• Vad är det som kan bli bättre?
• Hur kan det som inte är bra, bli bättre?
• Vad vinner invånare/kommun på förbättringen?


/Andréas

Skribent: Loveskara
Inlägget skrevs 2013-09-16, kl 08:02

Våra regler för kommentarer

Copyright - 2024. Producerad av: Websolution