/// Ensam är stark - tillsammans är...

Ensam är stark - tillsammans är vi mycket starkare

Skara är en liten stad, kommunens invånarantal ligger på cirka 18 300 personer. Tittar vi på Skaras grannar så har Lidköping ungefär 38 300 invånare, Falköping har cirka 32 000, Skövde har strax över 52 000 invånare.

Vad vill jag säga med detta?

Jo, jag är utav den uppfattningen att vi som lever och verkar här har ”kortare avstånd” till varandra, många av oss möts regelbundet, på lunchställen, genom våra arbeten, på barnens träning eller i skolan, på gymmet, i föreningslivet etc.

Vi har god kännedom om vem som är vem och vart många av oss arbetar samt vilka kompetenser vi har. Vi Skarabor har god kännedom om varandra helt enkelt. Detta kan vara en fördel, om vi vill.

På en större ort är det gissningsvis betydligt svårare att skapa sig ett stort och brett kontaktnät, det är fler människor, företagare, politiker och tjänstemän att söka kontakt med. Det tar tid att organisera sig i olika frågor och att komma överens om hur frågorna skall hanteras, tempot blir därmed lägre och vägen till framgång längre.

Samarbete och kompetens skapar framgång

Jag anser att en ort blir framgångsrik om atmosfären är positiv och uppbackande. Såväl inom den privata som den offentliga sfären, självklart även mellan dessa. Likaså bör vi alla eftersträva att eliminera maktspel och element som vi kan kalla för ”Jante”. Det viktiga är att koncentrera sig på sakfrågor och söka lösningar samt att se möjligheter, inte att i alltför hög grad kritiskt bedöma andra personer.

Vi kommuninvånare, företagare, partier, de förtroendevalda, de anställda i kommunen och tredje sektorns aktörer har tillsammans den kunskap, erfarenhet och kompetens som krävs för framgång. Avgörande är hur Skara, som helhet, förmår utnyttja denna kompetens. Det är viktigt att vara öppen för nya idéer och förslag och våga satsa.

Många nätverk även i Skara

I dag har Skara ett flertal näringslivsrelaterade föreningar och nätverk, det finns exempelvis Företagarna (där jag själv sitter i styrelsen), LRF, MEGA, Skara Handel, Fastighetsägarna, Näringslivsrådet med flera. Utöver dessa så finns ju den kommunala delen, med sina olika bolag. De är ett nätverk i sig. Alla dessa har sin egen agenda och sina prioriterade mål.

Hur är det med samverkan mellan dessa nätverk? Det finns förmodligen goda möjligheter till samverkan. Åter igen det gäller att vara öppen för nya idéer och förslag och framför allt våga prova. Kännedomen om varandras arbete och agendor kan bli bättre. I vissa frågor önskar säkert flera av aktörerna samma eller liknande resultat.

Alla har samma mål/delmål


Min gissning är att samtliga nätverk vill att Skara skall bli en ännu bättre plats, såväl inom privat som offentlig verksamhet. Skam vore väl annat.

Uppmaning till alla

Oavsett om du är knuten till ett eller flera nätverk så ber jag dig fundera över hur du kan bidra till att Skara utvecklas till det bättre. Du behöver inte ens vara med i något av dem. Vilka resurser och kompetenser besitter du? På vilket sätt kan Skara bli en bättre plats om du bidrar med din kompetens och ditt kontaktnät?

Jag är säker på att många av er som läser detta blogginlägg är duktiga på många saker, det behöver inte vara något stort och avgörande. Kanske är du duktig på att skriva, fotografera, filma, göra affärer eller marknadsföra ... eller något helt annat?

Att inte utnyttja lokal kompetens och engagemang vore fel, jag vill därför gärna komma i kontakt med kreativa och duktiga människor. Vi kanske rent utav kan göra något för Skara, tillsammans? Det vore fantastiskt roligt i så fall!

Förutsättningslös kontakt

Tag kontakt med mig genom att skicka ett mail till:
info@websolution.se. Skriv ”Kreativa Skara” i ämnesraden. Ensam är stark - tillsammans är vi mycket starkare!

Tack för att du tagit dig tid att läsa bloggen. Jag önskar dig och alla andra en härlig sommar!

/Andréas Polzer

Skribent: Loveskara
Inlägget skrevs 2013-06-24, kl 16:44

Våra regler för kommentarer

Copyright - 2024. Producerad av: Websolution