/// Vi är nöjda med att bo och leva...

4 januari / 2013

Vi är nöjda med att bo och leva i vår kommun

Under hösten 2012 genomförde Statistiska Centralbyrån en medborgarundersökning i Skara.

Ett urval på 1000 personer i åldrarna 18-84 år fick svara på enkäten. Svarsandelen blev 55 procent, det vill säga 550 personer besvarade enkäten. Frågorna som besvarades var:

Kommunen som en plats att bo och leva på

Vi är mest nöjda med det kommersiella utbudet, bostäder, utbildningsmöjligheterna och kommunikationerna. Kvinnor är generellt nöjdare än män med Skara som en plats att leva och bo på. Tryggheten har förbättrats stadigt sedan 2007 för Skara, men är fortfarande en fråga som bör prioriteras.

"Personligen så är jag väldigt nöjd med att bo i Skara. Jag uppskattar butikerna, visst vore det kul med några fler välkända butikskedjor, men de finns ändå på nära håll. Vad beträffar utbildning så är jag nöjd. Min egen skolgång skedde för många år sedan och mycket har hänt sedan dess inom området. Med barn på Friskolan Metis kan jag inte vara annat än mycket nöjd.

Angående kommunikationer så nyttjar jag inte busstrafiken alls. Då bilen är mitt enda transportmedel önskar jag, som många andra, en utbyggnad för ett säkrare E20.

Jag känner mig trygg i Skara, men jag är dock medveten om att det finns risker även i vår lilla stad."


Kommunens verksamheter

Bland kommunens egna verksamheter är vi framförallt nöjda med verksamheterna vatten och avlopp, räddningstjänsten, gymnasieskolan samt renhållning och sophämtning. Verksamheter som bör prioriteras är Gång- och cykelvägar, gator och vägar, äldreomsorgen och kultur. Kvinnor är genomgående nöjdare med kommunens verksamheter än män.

"För mig är denna fråga lite svårare att svara på, främst för att jag bor strax utan för staden och där med saknar erfarenheter från vatten och avlopp och sophämtning. Renhållningen i stan kan bli bättre, exempelvis vid Järnvägsgatan och Klostergatan. Fåglarnas spillning borde vara högsta prioritet för ansvarig förvaltning."

Möjligheter till inflytande

Undersökningen visar att vi är mest nöjda med information från kommunen och möjligheten att komma i kontakt med kommunens politiker. Frågor som behöver prioriteras är förtroende för politiker och högre tjänstemän och möjligheten att kunna påverka. Kvinnor och män betygsätter inflytandet i kommunen likvärdigt.

"Som företagare träffar jag ofta kommunens politiker och tjänstemän och mina erfarenheter är enbart goda. De senaste åren upplever jag att de har ett mjukare och mer lättillgängligt förhållningssätt till oss företagare, än tidigare. Att få möjlighet att träffa och samtala med dem är enkelt och jag upplever inte att de gör sig märkvärdiga eller svåra på något sätt.

Vi skall vara stolta över detta, i andra städer är denna kontakt inte fullt lika enkel och smidig."


Vad tycker du?

Tycker du undersökningen visar en korrekt bild? Håller du med mig, eller är jag ute och "cyklar"? Kommentera gärna nedan!

Läs mer på Skara Kommuns egna hemsida:
Skara.se

/Andréas Polzer, Stolt Skarabo

Skribent: Loveskara
Inlägget skrevs 2013-01-04, kl 16:17

Våra regler för kommentarer

Copyright - 2024. Producerad av: Websolution