/// Varför SLU i Skara?

Varför SLU i Skara?

Ledningsgruppen vid SLU i Skara har gav i slutet på förra året ut en innehållsrik skrift om universitetets närvaro i Skara.

Nedan ser du ett utdrag. För att ta del av hela se länk i slutet av detta blogginlägg.

* * *

SLU:s vagga ligger i Skara. Peter Hernquist startade år 1775 Sveriges första veterinärskola efter att ha studerat veterinärläkekonsten i Lyon. Målet var att skolan skulle ligga i Stockholm men finansieringen kom inte till stånd som planerat. Det sägs att pengarna istället gick till musikaliska akademien i Stockholm. Peter Hernquist återvände då till sitt hem utanför Skara. Med stöd av biskop och landshövding fick han ett beslut om en veterinärskola och den 8 maj 1775 undertecknade Gustav III det kungabrev som innebar en donation av det som idag är SLU Campus i Skara.

Alltsedan dess har verksamheten präglats av en kombination av uthållighet och framåtanda.

Varför är SLU i Skara en tillgång för SLU?

Vi har:

Nära till produktionsdjuren som är en förutsättning för dagens djurutbildningar

Nära till livsmedelsindustrier, slakterier och förädlingsindustrier för livsmedel samt många småskaliga livsmedelsföretag

En central placering i ett av Sveriges tre viktiga växtodlingsområden

Nära till lantbruk och lantbrukets organisationer

Utvecklat starkt efterfrågade utbildningar

En väl fungerande verksamhet med stor externfinansiering

Tillträde till och ingår i starka forskarmiljöer världen över

Ett gott rykte och nära samverkan med regionala myndigheter

En väl etablerad samverkansmodell tillsammans med lantbruksnäringen

Ett framgångsrikt innovationssystem i regional samverkan

Ett framgångsrikt djursjukhus på Campus

Låga lokalkostnader

Starka nätverk

Ett Campus där både anställda och studenter trivs

Bostäder till alla studenter

Stallplatser nära campus

Ligger i fronten avseende webbaserad utbildning för yrkesverksamma

SLU:s första miljöcertifierade huvudort

• Läs hela publikationen här!

* * *

Inom snar framtid så tas beslut av SLU:s styrelse, vad de beslutar och hur det påverkar verksamheten i Skara lär jag få återkomma om.

/Andréas Polzer

Skribent: Loveskara
Inlägget skrevs 2013-01-05, kl 18:32

Våra regler för kommentarer

Copyright - 2024. Producerad av: Websolution