/// Logiskt att utreda, analysera oc...

Logiskt att utreda, analysera och sedan agera

Som företagare är jag van vid att fatta beslut, i så väl små som stora frågor. I bland måste beslut fattas snabbt, men oftast finns tid för att inhämta fakta, väga för/emot och sova på saken. De bästa besluten blir de där förarbetet varit nogsamt.

För mig, och säkert de flesta andra, så är det en främmande tanke att utan anledning stressa fram ett beslut. Går det att utreda och belysa olika aspekter kring frågan så skall det göras.

Styrelsen på SLU arbetar annorlunda

För styrelsen på SLU - Sveriges lantbruksuniversitet verkar dock annan logik råda. De har givit rektorn i Skara uppdraget att göra en utredning, för att bedöma möjligheten av att utveckla SLU i Skara i såväl befintliga som nya sammanhang. Detta skall göras tillsammans med myndigheter, lärosäten, näringsliv och andra organisationer i regionen. Utredningen pågår och ska vara klar 3 juni.

Spel för galleriet?

Nu verkar dock styrelsen för Sveriges lantbruksuniversitet fått bråttom i frågan och inför deras nästa styrelsemöte finns frågan om utbildningarnas lokalisering på dagordningen vilket bl.a. berör Skaras två utbildningsprogram.

Varför inte invänta den beställda utredningens resultat som är klar om några månader? Det skulle vara intressant att veta varför styrelsen stressar på i frågan.

Jag får känslan av att frågan redan är avgjord och att den var det redan under 2012 och att det som nu utspelar sig endast är ett "spel för galleriet".

Varför SLU i Skara?

Jag tog upp detta i ett tidigare blogginlägg där jag bland annat hänvisade till den skrift som ledningsgruppen vid SLU i Skara gav i slutet på förra året.

Läs gärna mitt förra inlägg, du hittar det genom att klicka på "Varför SLU i Skara?" ute i menyn till höger!

Öppetbrev

Företrädare för Västragötalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund och Skara kommun ställer sig bakom ett gemensamt
öppetbrev till SLU:s styrelse i frågan om utbildningsprogrammens placering.

Vad tycker du? Kan du förstå varför SLU:s styrelse agerar som de gör?

Dela gärna med dig av dina tankar i en kommentar nedan.

/Andréas Polzer

Skribent: Loveskara
Inlägget skrevs 2013-02-20, kl 08:43

Våra regler för kommentarer

Copyright - 2024. Producerad av: Websolution