/// Tillsammans? Ja, kanske ...

15 oktober / 2013

Tillsammans? Ja, kanske ...

Skaras lilla format underlättar för olika parter att samarbeta. Är målet det samma, jag då är fördelarna med samarbete många. Arbetet inför julen i Skara är just ett sådant område där Kommunen, butiksinnehavare, Turistbyrå med flera vill lyfta fram stadens aktiviteter med tillhörande shopping.

Av den anledningen bjöd jag in representanter för Skara handel, MEGA och Turistbyrån för ett möte. Det var helt enkelt för att stämma av om det finns intresse av att samla så mycket information som möjligt kring konceptet "Julstaden Skara", under en ny avdelning här på loveskara.se.

Kreativa och engagerade

Samtliga närvarande känner starkt för Skara och bara inom gruppen framkom tips, idéer och önskemål inom flera områden, inte bara kring "Julstaden Skara". Drivet och entusiasmen för Skara och dess framtid upplever jag ökar från år till år. Det känns positivt och tryggt

Det är inte heller bara ord, utan de kompletteras även av kraft och kompetens.

Allt under ett tak

Min grundtanke är att samla information om Skaras julaktiviteter, shoppingerbjudanden, parkeringsmöjligheter etc. här på loveskara.se. Det kan ske på olika sätt, exempelvis i kalenderform, men även som annonser, blogginlägg, kampanjer med mera. Inget är klart och spikat utan varje aktör har ännu möjlighet att bidra och komma med förslag till en lösning som passar dem själva.

Alla skall bli vinnare

Genom att samla allt så visar vi att Skara erbjuder mycket och att Skara är unikt. Det stärker orten och gör förhoppningsvis att fler ser Skara som ett bra och intressant alternativ. Allmänheten/kunderna vinner således på samarbetet.

De kommersiella aktörerna visas upp tillsammans, det gör dem starkare. Kommunen och dess Turistbyrå vinner på att Skara marknadsförs gemensamt då fler ges möjlighet att se och ta del av det utbud orten har.

LoveSkara vinner på samarbetet då hemsidan får bra, unik och aktuell information att presentera till dig och andra besökare.

Alla vinner således på samarbetet, precis som det skall vara.

Vad händer nu då?

Samtliga ställde sig positiva till initiativet och skall stämma av med respektive organisation. Alla skall också fundera vidare på hur de kan få ut maximalt av en eventuell medverkan. Ett nytt möte bokades in och vid det avgörs det om vi går vidare gemensamt eller ej.

personligen håller jag tummarna och hoppas att alla inblandade ser fördelarna med att samarbeta.


/Andréas

Skribent: Loveskara
Inlägget skrevs 2013-10-15, kl 12:30

Våra regler för kommentarer

Copyright - 2024. Producerad av: Websolution