/// Skara år 2025

Skara år 2025

Hur vill du att Skara skall må, se ut och vara år 2025?


Under året (2014) skall Skara kommun arbeta med sitt visionsarbete, det skall sluföras under året och gälla fram till 2025. Arbetet är mycket viktigt och skall spegla kommunens långsiktiga viljeinriktning och ska ses som en utmaning och vägledande bild för Skara kommun.

Mer information: http://goo.gl/IJeKaf

Hög tid för en ny vision

Skaras nuvarande vision är från 2005 och det är intressant att läsa den, speciellt nu när vi kan se tillbaka på hur det blev. Jag rekommenderar att du tar dig tid och tittar igenom den (Kommentera gärna sedan nedan!).

Starkare, djärvare ... och med mer glöd

Skara är i behov av krafttag och tydlighet och vår vision bör, enligt mig, visa på hög ambitionsnivå och innehålla utmanande och inspirerande ingredienser. Visionen berättar för invånare och näringsliv hur mycket kommunen vill satsa framåt och vilka mål den siktar mot. Med den i ryggen kan de sedan planera och bygga vår framtid. Skall företag investera, bygga ut, flytta hit etc. så kan visionen ge indikationer på vart och när det kan vara lämpligt.

Att vi invånare och företagare tror på framtiden är viktigt och visionen kan spela en nyckelroll i detta. Ta Stockholm som ett exempel, där är bågen spänd ordentligt och den som tar del av Stockholms stads ”Vision 2030” får verkligen inspiration.

Nu är inte Skara i samma situation som vår expansiva huvudstad, men det är sällan fel att inspireras och plocka godbitar ur andras väl genomförda arbete. Självklart skall utgångspunkten alltid vara Skara.

Tydlig och löpande redovisning

Utöver den ofta trista standardmodellen, dvs. en fint framställd pdf-fil på hemsidan, är det önskvärt med löpande information under visionstiden. Hur långt har Skara kommit? Vad görs framåt?

Det har jag saknat under Skaras nuvarande visionsarbete. Kommunikation och information med och till invånare, näringsliv och omvärld bör inte underskattas.

Spännande att följa arbetet

Jag skall försöka följa arbetet (så gått det nu går för en privatperson) och återkomma till visionsarbetet i framtida blogginlägg.

Hur ser det ut hos några av våra grannar?


Götene kommun
Götene håller alltjämt på med sitt arbete (sedan 2012) och skall vara klara under våren i år. Genom olika framtidsseminarier, medborgardialoger och dialogforum har synpunkter och önskemål inhämtats från medborgarna. Jag känner inte till några detaljer hur engagemanget varit men oavsett så skall bli spännande att se hur Götens nya vision kommer se ut.

Mer: http://www.gotene.se/framtid

* * *

Lidköpings kommun
Sedan 2009 har Lidköping en vision som kommunen arbetar efter och den innehåller sex kärnvärden.

• närhet/litet samhälle i en stor värld
• bli sedd och vara delaktig
• framåtanda
• självsäker och stolt
• den goda livsmiljön och placeringen vid Vänern
• mötesplatser

Mer information:
http://goo.gl/9cq7O1

* * *

Falköpings kommun
Våra grannar i Falköping arbetar vidare med ”Det goda livet”, en linje som kommunen arbetat efter under merparten av 2000-talet. En målmedveten och tydlig linje. nuvarande vision gäller fram till 2020.

Mer information: http://goo.gl/4c0pFG

* * *

Mariestads kommun
Mariestad arbetar efter sin vision 2030 och har i den pekat ut fem viktiga områden:

• den stolta sjöstaden
• centrum för trädgårdens hantverk
• ledande inom hantverkets akademi
• internationellt modellområde
• en naturlig mötesplats

De har valt att ”visualisera” visionen genom ett ljudklipp. Lyssna på det här!

Mer information: http://goo.gl/HwBpof

* * *

Vad efterfrågar du i den kommande visionen? Vilka områden är viktiga för dig?
Skriv gärna och berätta!

/Andréas Polzer

Skribent: Loveskara
Inlägget skrevs 2014-01-27, kl 10:47

Våra regler för kommentarer

Copyright - 2024. Producerad av: Websolution