/// Fegt av SLUs styrelse

Fegt av SLUs styrelse

I går så kom då beskedet att Sveriges lantbruksuniversitet, SLU lägger ner sin utbildningsverksamhet i Skara. Kvar blir forskningsverksamheten ...

Beslutet kom långt före den beställda utredningen som skall vara klar (juni). SLUs egen rektor i Skara arbetar för fullt tillsammans med myndigheter, lärosäten, näringsliv och andra organisationer i regionen för att bedöma möjligheten av att utveckla SLU i Skara i såväl befintliga som nya sammanhang.

Toppbetyg för verksamheten

Både elever, SLUs personal, samarbetspartners och näringslivet är väl medvetna om att utbildningarna är mycket bra och uppskattade. Det finns inget som tyder på några kvalitetsbrister, tvärt om.

Alla känner också till det faktum att det är här i Skararegionen som eleverna har bäst möjligheter till kontakt med sin blivande arbetsmarknad. ”De gröna näringarna” finns väl representerade här, bättre än någon annanstans i landet.

Officiellt motiv

”Motiven för flytten är att garantera utbildningskvaliteten på längre sikt, genom närheten till en större akademisk miljö och infrastruktur i Uppsala, som t ex. Lövsta forskningscentrum och VHC (veterinär- och husdjursvetenskapligt centrum) med nytt universitetsdjursjukhus.

Andra motiv är ett effektivare resursutnyttjande genom möjlighet till samordning med bland annat veterinärprogrammet och husdjursagronomerna.”


Ett annat motiv?

Mycket talar för att det sanna och egentliga motivet till att utbildningarna flyttas är att SLU måste spara pengar, massor av pengar. Den främsta anledningen till sparåtgärderna är att SLU gjort bort sig och satsat stort på sitt campus i Uppsala. Vi talar om investeringar för miljarder, som dessutom inte sköts på ett korrekt sätt.

”Den totala investeringen i SLUs lokaler kostar 3,5 miljarder kronor. Fastigheten ägs av Akademiska hus, som SLU i sin tur hyr sina lokaler av.
I kritiken ingår brist på tydlig styrning, oklara roller och otydlig ansvarsfördelning.”


Läs hela artikeln om kritiken mot SLUs bygge i Uppsala här!

Öppna kort och ärlighet varar längst

Hade SLUs styrelse varit tydliga med sitt syfte, att spara pengar, så hade jag kanske haft lättare att hantera beslutet att flytta utbildningarna från Skara. Hade SLU haft detta budskap så hade det säkerligen kommit krav på att eventuella besparingar skall ske i Uppsala. Det är ju där deras ekonomiska situation har sin härkomst.

En satsning på flera miljarder är säkerligen omgärdad av en hel del prestige. Besparingar i Uppsala hade kostat mycket för SLU och för de med expansionsiver . Min tolkning är att beslutet om Skara var var den lättaste vägen att gå, med det menar jag att de som drivit på satsningarna i Uppsala inte kommer förlora i anseende, pengar sparas och grundtanken med utbyggnaden i Uppsala består.

David mot Goliat

Jag misstänker att ”Skarabeslutet” var klart i från början och det fanns aldrig något som kunde stoppa avvecklingen av utbildningsverksamheten här. David (Skara) mot Goliat (Uppsala) och David hade aldrig en chans. Hade SLU satsat flera miljarder i Skara, ja då hade man givetvis aldrig avvecklat ...

/Andréas Polzer

Skribent: Loveskara
Inlägget skrevs 2013-02-21, kl 09:06

Våra regler för kommentarer

Copyright - 2024. Producerad av: Websolution