/// Möte: Skaras Kommundirektör

Möte: Skaras Kommundirektör

I serien av intervjuer var det för någon dag sedan dags för en träff med Ulrika Strandroth Frid, vår Kommundirektör. Inför mötet har det inkommit frågor från er läsare och det är dessa med Ulrikas tillhörande svar som du finner nedan.

Saknar du någon fråga eller önskar kommentera någon så gör det självklart bra att kommentera via fälten i botten av blogginlägget.

Här kommer frågor och svar ...


Jag har aldrig sett dig, eller någon av dina företrädare heller för den delen, ute på Skaras gator och torg. Då och då ploppar ni upp i ett reportage i tidningen, annars är ni osynliga. Vad gör du egentligen? Vilka är dina främsta arbetsuppgifter och blir det något synligt resultat för oss medborgare?


Som kommundirektör är jag kommunens högsta tjänsteman och anställd av Kommunstyrelsen. Min uppgift är bland annat styra, leda och samordna kommunens verksamhet samt bereda ärenden till Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige. Det ingår också att se till att verkställa politiskt fattade beslut. Till min hjälp har jag en ledningsgrupp bestående av förvaltningschefer och avdelningschefer på kommunledningskontoret. Som kommundirektör ingår också uppdraget att vara förvaltningschef för kommunledningskontoret och VD i koncernbolaget Skara Förvaltnings AB.


Hur många personer arbetar för Skara Kommun? Hur ser ålder och könsfördelningen ut? Hur många tjänstemän har kommunen?


1691 personer, varav 82% är kvinnor och 18% män. Medelålder är 46,4 år. 81 personer är chefer varav 53 är kvinnor och 28 är män.


Under hösten 2012 genomfördes en medborgarundersökning, i den framkom följande: ”Frågor som behöver prioriteras är förtroende för politiker och högre tjänstemän och möjligheten att kunna påverka.”

Hur prioriterat är detta arbete och på vilket sätt arbetar ni med förtroendefrågor?

Det finns en politiskt sammansatt grupp som kallas Demokratiberedningen, de har ånyo satt i gång sitt arbete och jobbar nu med delaktighet och inflytande frågor. Ett annat sådant område är barn och ungdomsperspektiv där barnkonventionen bör beaktas i alla beslut, Delaktighet och inflytande är också en viktig demokratisk fråga. Vårt mål är att vara och uppfattas vara en professionell organisation. Likabehandlingsprincipen är viktig.


Vi har ju sjukt mycket fåglar som skriker och skiter överallt i centrum. Vad gör du för de skall minska i antal? Borde dessutom självklart att vi inte skall behöva ”vada” i spillning när vi går och handlar i city. Har aldrig sett någon sopa/spola bort geggan

Tyvärr har man ännu inte hittat långvariga åtgärder vad gäller fåglarna i centrum, det viktiga är att beskära träden.


Hur lyder Skara Kommuns vision?

Skara vision 2015 inleds med ” Skara är kommunen där närheten mellan människorna skapar trygghet och ger kraft till utveckling, där traditionerna vävs samman med nutid och framtid, där människor, i generationer, vill leva och verka.”


Om du fick bestämma, helt själv, skulle du då bygga om E20 och förlägga den vid Ardala då?

En politisk fråga som bearbetas i Skaraborgs kommuner just nu vad gäller eventuell medfinansiering och byggnation kring 2025.


Om du fick bestämma, helt själv, skulle du då bygga 7-9 skolan enligt arkitekternas förslag?

En politisk fråga som bearbetas i kommunens partier just nu. Vårt jobb som tjänstemän är att lägga förslag utifrån verksamhets- och ekonomiskt perspektiv.


Bor du i Skara?

JA, sedan 1994.

Hur många invånare har Skara kommun idag och hur ser utvecklingen ut framöver? Det känns som att vi snart bara har pensionärer här och att de unga flyr för att aldrig mer flytta åter.

18 281 personer var vi vid årets slut 2012. Vi har gjort en ny befolkningsprognos som visar att vi kommer att tappa lite i befolkning under de närmaste åren men att vi sedan ökar igen och att vi om 20 år är cirka 18600.

Ja ä 16 år och jag undrar varför det finns så lite för mig och mina kompisar att göra. ja gillar inte idrott

En nysatsning som kommunen gör är etableringen av ungdomens Hus, läs mer på www.skara.se. Ungdomens hus är beläget intill Djäkneskolan och invigs i augusti månad.


Finns det lediga tomter i Skara? Varken min fru eller jag kan hitta information om detta? Borde vara lätt att få ut på hemsidan, eller det kanske inte finns några?

Det finns information om lediga tomter på www.skara.se. Där kan man även anmäla sig till tomtkön.


Jag följer kommunalrådet Charlotte Nordström på både Twitter och Facebook och jag får intrycket att hon är ”ute och far” mest hela tiden. Anser du att hon hinner med att arbeta för Skara och Skaras framtid?

I rollen som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande ingår att delta i arbetet på alla politiska nivåer, i Skaraborg, i Västra götaland och på nationell nivå. Generellt kan jag säga att det är viktigt att kommunerna samverkar kring välfärdsfrågorna nu och i framtiden


Hur skall jag göra för att få löpande information om kommunens arbete?

Besök oss på www.skara.se. Vill du följa politiska beslut, läs nämndsprotokollen.


Såg att du kom högt upp (plats 37 av 100) på listan över viktiga kvinnor. Grattis!

Tack, roligt att offentliga sektorn uppmärksammas!


Tror du att det är någon skillnad på ifall kommunens personal de facto bor i Skara eller om de pendlar hit från en grannkommun? Jag menar att om de bor de här så påverkas ju även de av sina beslut och det resultat deras arbete leder till. Som invånare får de själva ta del av resultatet, och kan inte åka hem till en annan kommun ...

Vi har en blandad personalgrupp vad gäller boendeort. Jag tror att det är bra med en mix. Som anställd i Skara finns det alltid både för- och nackdelar att bo och arbeta i samma kommun.. Vi eftersträvar att vara en professionell organisation.


Skara fyller 1025 år i år, kommer detta uppmärksammas på något sätt under året?

Frågan har varit uppe för diskussion men det finns inga planer på firande.

Många är oroliga över Skaras framtid, butiker lägger ner, SLU drar bort utbildningar, Katedralskolan lägger ner utbildningar, befolkningen blir färre och allt äldre etc.

Hur ser du på framtiden och vilken är din roll i den?

Jag ser positivt på framtiden för Skara. Vi har en stabil befolkningsutveckling, vi har fått en hel del nya arbetstillfällen trots minskning inom andra branscher, vi har mycket goda pendlingsmöjligheter i arbetsmarknadsområdet Skaraborg och nära till Göteborg och Stockholm via tågförbindelser. Det finns potential för att tjänstesektorn kan fortsätta växa här. Min roll är att utifrån övergripande mål och politiska prioriteringar arbeta för att Skara ska vara en attraktiv boende, verksamhets- och besöksort.Jag tror att vi som bor i Skara behöver vara lite mer stolta över det vi har!


Det verkar vara en trötthet i kommunen, det händer ju ingenting. Så upplever i alla fall jag det och jag har bott här i snart 53 år. Vart är drivet, hungern efter att göra något reellt? Verkar mest bli möten och åter möten ... men dåligt med ”verkstad”. Satsa på något, något som vi medborgare kan känna delaktighet och stolthet kring. Utan att satsa går det inte att vinna och jag vill att Skara skall leva, har ju barnbarn här som skall ta över någon gång.

Jag upplever att det händer otroligt mycket i kommunen, men att vi behöver bli bättre på att berätta om det, främst via digitala medier.


Skara har så fina planteringar på sommaren, kommer det bli så även i sommar?

Det är kommunstyrelsen som varje år beställer gata/parkverksamhet och jag har inte uppfattat att det är några omprioriteringar i år.


Visst är det kul med vår lilla järnvägsstump, men ärligt talat så ser stationsområdet bedrövligt ut. Många pendlare ser bara det området (från bussfönstret) och vi borde väl kunna göra det lite trevligare, för dem och alla andra.

Vårt samhällsbyggnadskontor har påbörjat arbetet med stationsområdet och det så kallade ”banvallsområdet” med syfte att skapa en attraktivare miljö.


Enligt uppgift så har Skara en hög andel så kallade ”livsstilskriminella”, stämmer det och vad gör du åt det i så fall?

Jag har ingen uppgift om det. Kommunen har tecknat samverkansavtal med polisen i syfte att arbeta förebyggnade och minska förekomsten av brott.


Finns det några samtal om sammanslagning av Skara med någon annan kommun? Om det gör det, tror du att det skulle vara bra eller dåligt för Skara?

Det har förekommit en del utredningar på nationell nivå. I dagsläget pågår inga diskussioner om sammanslagningar utan det vi ser mer och mer av i kommunsverige är utökade samarbeten mellan kommuner genom gemensamma nämnder eller kommunalförbund. Dock är det viktigt att man framöver belyser behovet av så kallade funktionella regioner (arbetsmarknadsregioner) och som kanske inte alltid speglar administrativa gränser.


Hur mår Skara om 20 år? Hur ser din ”målbild” ut?

Skara mår väl om 20 år, jag tror att vi har kvar ungefär samma befolkningsnivå, vi är en attraktiv boendeort med omfattande arbetspendling. Jag hoppas att vi har kunna bibehålla köpkraftsindex och att vi har ett bra utbud av välfärdsservice med god kvalitet. Dock kommer det att krävas mer samarbete inom Skaraborg för att effektivisera verksamheterna och upprätthålla en hög kompetens i våra tjänster gentemot medborgarna


Skara ligger väldigt centralt, men utnyttjar vi detta optimalt? Vad tycker du?

Ja, det tycker jag, Det sker nu en fortsatt planering för utveckling av Skara och Varnhem i syfte att skapa förutsättningar för mer etablering av boende och verksamhet. Skara kommun som boendeort är särskilt gynnsamt med tanke på hur många städer/orter man når inom pendlingsavstånd på cirka 1 timma.


Vad är enligt din mening det bästa med Skara och hur skall omvärlden får reda på detta?

Det bästa med Skara är att det är nära till allt! Nära till familj och vänner, skolan, jobbet, naturen, handel, nöje och service. Bor man här är livet enkelt! Det bästa är om vi som Skarabor pratar gott om vår hembygd, vi är de bästa ambassadörerna. Kommunerna i Skaraborg samarbetar för att vi ska bli en mer exportmogen destination. En nödvändig och betydelsefull insats för att sätta oss på den internationella kartan och som stärker attraktiviteten för oss som redan bor och verkar här.


Skara har ingen direkt inarbetad slogan. Hur låter din?

Jag tycker inte om slogans ... men trots allt används Skara - 1000-årsstaden! 
Den sticker ut och är kaxig – den är bra!

* * *
Jag vill tacka Ulrika för att hon tog sig tid och svarade på mina och er läsares frågor. Kanske får vi anledning att återkomma med uppföljningsfrågor i framtiden.

Kommentera gärna!

/Andréas Polzer

Skribent: Loveskara
Inlägget skrevs 2013-04-05, kl 15:37

Våra regler för kommentarer

Copyright - 2024. Producerad av: Websolution