/// Det är väder idag, Kapten!

9 februari / 2014

Det är väder idag, Kapten!

SMHI

Jag arbetar på SMHI. Det är fräckt att kunna säga det, tycker jag. Man kan kalla mig väderobservatör men det korrekta ordet är klimatobservatör. I vilket fall som helst är det väder jag sysslar med.

En av 600

Med min klimatstation som heter Skara är jag en av 600 observatörer runt om i Sverige. I trädgården har jag det vita lilla huset på ben som symboliserar SMHI:s väderstationer. I den finns det avkännare som, via kabel, skickar mätvärdet in i vårt hus. På en display kan jag sen läsa av vilken temperatur det är just nu och vilken min- resp max-temperatur det har varit 12 timmar bakåt i tiden. Jag ringer upp SMHI klockan sju på morgonen och sju på kvällen och knappar in mina mätvärden. Dessa rapporteringar ligger sedan till grund för meteorologernas arbete.

Regn och snö

Eftersom jag har en temp- och nederbördsstation med daglig insamling mäter jag också hur mycket nederbörd som kommit. I en tillbringare som är placerad i trädgården mäter jag regn i mm genom att hälla över i ett mätglas. Snö får jag smälta för att sedan mäta på samma sätt. Snödjupet mäter jag med en tumstock på fem olika ställen och tar ett medelvärde.

Störtskur

Ibland när det kommer en skur blir nederbörden väldigt lokal. Vid ett tillfälle i juli 2009 mätte jag 34 mm nederbörd och det var mycket mindre än vad som kom i centrala Skara där översvämningarna var ett faktum. Jag stod nere i stan och såg vattenmängderna svämma över brunnar och in i hus och garage. Det var rent ut sagt ett kaos utan dess like. Döm om min förvåning när jag på kvällen tömmer vattenmätaren på vår station och det bara mäter upp 34 mm!

34 mm

Rent krasst är det det jag knappar in som min rapport som används av SMHI. Självklart är det sanningen just där stationen är belägen. Men visst tedde det sig märkligt för alla i Skara som upplevt skyfallet, och översvämningarna, att Skara sen bara fått 34 mm nederbörd. Jag kan mycket väl förstå att det kom kritik och trovärdigheten i mina siffror ifrågasattes. Dock var det mina mätvärden, på vår station som rapporterades och dessa var sanningsenliga.

Lokala skyfall

Ett lokalt skyfall har en början och ett slut. Man använder uttryck som "himlen öppnade sig" och det stämmer bra med verkligheten där skyfallet släpper sin nederbörd. Några gånger kan man även se på gatan att det finns en klar avgränsning mellan våt och torr asfalt.
Helt klart kommer liknande saker att ske i framtiden - att jag rapporterar något medan andra upplever samma sak helt annorlunda - och så får det vara! Väder är spännande och helt klart ett samtalsämne som vi ständigt kommer att återkomma till!

/ Jessica

Skribent: Jessica Bergne
Inlägget skrevs 2014-02-09, kl 00:00

Våra regler för kommentarer

Copyright - 2024. Producerad av: Websolution